Indlæser...

Behandling


På klinikken har vi en bred erfaring med behandling af gener og lidelser i bevægeapparatet. Det vil sige problemer som udspringer fra muskler, led, nervesystem, kredsløb, kropsholdning og vejrtrækning.

Vi har en helhedsorienteret tilgang til fysioterapi. Vi ved at krop og hjerne ikke nødvendigvis kan adskilles og at gener i din krop kan stamme fra både fysiske og psykiske belastninger.

Vi forsøger at få et nuanceret billede af din problematik for bedst muligt at kunne vejlede dig og behandle din gene eller skade.

Du vil derfor opleve, at fysioterapeuten i forbindelse med undersøgelsen, foruden at spørge ind til hvordan din skade eller gene er opstået, også kan spørge ind til:

  • Medicin
  • Arbejdsforhold
  • Arbejdsstillinger - tunge løft, siddestillinger?
  • Relationer
  • Stressbelastninger - kost, søvn, bevægelse generelt - om du f.eks. dyrker idræt.

Efter en fysioterapeutisk undersøgelse, der medvirker til at afdække årsagen til dit problem, tilrettelægges i samarbejde med dig et behandlings- eller træningsforløb på klinikken.